MÓJ KOSZYK zamknij
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE zamknij
Lista jest pusta

Dofinansowanie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacji procesowych w przedsiębiorstwie "ARKA" JAN, MICHAŁ GÓRALCZYK SPÓŁKA JAWNA poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie konstrukcji i stopniowania obuwia oraz tworzenia nowoczesnych prezentacji produktowych, mających na celu zabezpieczenie bieżącego i przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami zjawisk typu pandemia COVID-19 lub kolejnych podobnych kryzysów.


Nazwa beneficjenta: "ARKA" JAN, MICHAŁ GÓRALCZYK SPÓŁKA JAWNA


Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Oś Priorytetowa: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19


Działanie: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację


Okres realizacji: od 2022-09-01 do 2023-04-01


Krótki opis projektu:
Projekt opiera się na wdrożeniu do bieżącej działalności przedsiębiorstwa rozwiązań informatycznych umożliwiających firmie zarówno zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami zjawisk typu pandemia COVID-19, jak również wdrożenie innowacji procesowych do bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, związanych przede wszystkim z procesem konstruowania i stopniowania modeli obuwia.
Na cele realizacji projektu niezbędny jest przede wszystkim zakup specjalistycznego oprogramowania dedykowanego przedsiębiorcom, dla których istotna jest prezentacja produktów w postaci atrakcyjnych modeli wizualnych, a również nabycie odpowiednich środków trwałych/szkoleń, gwarantujących poprawność funkcjonowania rozwiązań cyfryzacyjnych.
Innowacje pojawią się w zakresie procesu konstruowania i stopniowania obuwia, a również w odniesieniu do wprowadzania gotowych produktów na rynek, co przyczyni się do zwiększenia pewności w funkcjonowaniu firmy na wypadek ponownego wystąpienia negatywnych zjawisk w rodzaju pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 166 300,00 PLN

Finansowanie:
● 141 355,00 PLN płatność ze środków europejskich
● 24 945,00 zł wkład własnydo góry