MÓJ KOSZYK zamknij
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE zamknij
Lista jest pusta

GO TO BRANDTytuł Projektu:

Promocja marki produktowej Bioeco by ARKA na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie MODA POLSKA.


Cel Projektu:
Celem projektu jest rozwój eksportu firmy ARKA poprzez promocję marki produktowej Bioeco by ARKA na rynkach zagranicznych, której promocja przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki. W wyniku realizacji projektu ARKA zyska dostęp do większej liczby klientów, zdobędzie nowe doświadczenie i nawiąże współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Projekt wpłynie na rozwoju eksportu firmy i przyczyni się do wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej. Ogół działań w projekcie przyczyni się do wzrostu przychodów ARKA z eksportu, czego rezultatem będzie także wzrost polskiego eksportu i rozpoznawalności polskich produktów na rynkach zagranicznych.


Wydatki kwalifikowane w projekcie: 566 500.00 PLN

Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 424 875.00 PLN


Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

do góry